Avís Legal

Dades d’identificació

MES COOPERATIVA, SCCL (en endavant MES), CIF F67334284, amb seu social al carrer Salamanca núm. 31 de (08227) Terrassa i inscrita al Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el número 15.286.

Telèfon: 937 36 47 22

e-mail: info@mes.coop

web: www.mes.coop

Condicions generals d’ús

La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l’acceptació com a Usuària i sense reserves de cap tipus de les condicions previstes en el present avís legal.

L’enviament de dades personals a través de qualsevol formulari implica l’acceptació expressa per part de la usuària de la nostra política de privacitat.

Per a garantir la seguretat de les dades que ens faciliti als formularis, el nostre portal web es basa en el protocol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) que assegura que les dades s’envien de forma encriptada.

MES informa a la usuària que les condicions i tràmits dels serveis ofertats són els descrits a les presents condicions i, aquelles que s’indiquen específicament per cadascun d’aquests serveis, per tal que la usuària tingui accés a aquesta informació de forma veraç.

Vigència de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web, la vigent a data de la seva última actualització, s’exposa amb finalitats informatives i com a base precontractual, llevat que s’indiqui el contrari.

MES es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a la seva web, i la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Propietat intel·lectual o industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat exclusiva de MES, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer a la web, MES reconeix a favor de les seves titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web, l’existència de drets sobre les mateixes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitats

MES rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per MES i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, MES no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de la usuària aquesta pàgina Web volem oferir un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, de l’absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en sistema de la usuària, pel que la mateixa assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de MES per qualsevol d’aquests danys.

La usuària té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, MES està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita de MES.

Tota aquella usuària o tercera que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus d’enllaç o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de MES o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a MES i obtenir la corresponent autorització.

Data última actualització: 01/11/2019.