Política de Privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, MES COOPERATIVA, SCCL posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Des de MES COOPERATIVA, SCCL desitgem que la relació amb els nostres clients i usuaris es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és La Responsable del tractament de les teves dades?

Nom: MES COOPERATIVA, SCCL

Direcció: C. Salamanca, 31 – 08227 Terrassa

Telèfon: 659 65 72 89 / 685 28 17 18

e-mail: info@mes.coop

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

· Gestionar la nostra relació precontractual i/o contractual, gestió dels pagaments, així com realització d’enquestes de qualitat del servei.

· Enviar informació relacionada directament amb el servei precontractat i/o contractat, al llarg del temps que duri el mateix i utilitzant les dades de contacte que ens has facilitat.

· Gestionar les autoritzacions per poder realitzar fotografies i vídeos a les usuàries en el marc del propi servei i publicar-les, si s’escau, a la pàgina web, xarxes socials o documents de difusió sempre dins de l’àmbit de MES COOPERATIVA, SCCL.

· Resoldre els suggeriments i/o consultes que ens facis arribar a través del formulari web “Contacte”, raó per la qual podrem contactar amb tu a través del correu electrònic que ens hagis facilitat.

MES COOPERATIVA, SCCL no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran:

· En les relacions contractuals, es conservaran les dades mentre es mantingui la necessitat de complir amb les obligacions legals o siguin necessàries per a la gestió de reclamacions.

· En les relacions únicament precontractual, conservarem les teves dades un màxim d’un any.

· En cas de sol·licituds d’informació o consulta, les conservarem mentre siguin necessàries per a donar resposta a la mateixa.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament es realitza en base a:

· El teu consentiment explícit, donat en el moment d’enviar les teves dades en els nostres formularis. La comunicació de les dades personals sol·licitades al formulari de “Contacte” és un requisit necessari per a poder donar resposta a la teva petició.

A qui comunicarem les teves dades?

· Les dades del formulari web “Contacte” no es lliuraran a cap tercer. Únicament es tracten internament a MES COOPERATIVA, SCCL.

· Quan MES COOPERATIVA, SCCL presti un servei a través d’una tercera entitat, podrem comunicar les teves dades a aquesta entitat, exclusivament amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre Responsable del Tractament i Encarregat del Tractament.

· MES COOPERATIVA, SCCL podrà cedir, única i exclusivament, les teves dades quan sigui necessari per a prestar-li el servei contractat (professionals) així com a les entitats que col·laborin econòmicament (de forma total o parcial) en el servei.

Com vetlla MES COOPERATIVA, SCCL per les teves dades?

MES COOPERATIVA, SCCL ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si MES COOPERATIVA, SCCL està tractant les seves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pot sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-se al seu tractament per part de MES COOPERATIVA, SCCL. L’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de les mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu electrònic o postal, adjuntant còpia del document d’identificació, dirigit al responsable del tractament.

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideri que MES COOPERATIVA, SCCL no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

Data última actualització: 01/11/2019.